Ambalaj Fiyatları

Satıcıların fiyatlandırma sürecinde kararları etkileyen faktörler vardır. Bunlardan bazıları:

Mamule olan talep; Bazı mallar için isteğe göre fiyatlandırma olur.
Rekabet durumu; Rekabetin az olduğu durumlarda fiyatlandırma fazla yapılmalıdır.
Mamulün üretim ve alım maliyeti; En sık olarak kullanılan maliyettir. işletmenin en belirgin maliyetleri birim sabit maliyet, birim değişken maliyet, ortalama birim maliyet, birim satış fiyatını belirlemede yaygın olarak kullanılmaktayız.